Газета "Все про бухгалтерський облік"
Електронний додаток до номеру
№ 46
20 травня 2016 р.
 

Зміст

Сховати аннотації
► Право на відпустку

Тривалість основних щорічних відпусток

Тривалість додаткових щорічних відпусток

Тривалість відпусток без збереження зарплати у випадках їхнього обов'язкового надання

Тривалість навчальних відпусток

Тривалість соціальних відпусток

Відпускні у 2016 році: кількість днів для розрахунку (В. Нагорний)

Заява про надання відпустки. Зразок (до матеріалу на стор. 8)

 

У консультації ми розповіли, що бажання поділу щорічної відпустки на частини працівник має висловити в письмовій заяві довільної форми. Нижче наведемо зразок цього документа.

Заява про надання навчальної відпустки. Зразок (до матеріалу на стор. 16)

 

У консультації ми з'ясували, як оформити надання навчальної відпустки. Нині вашій увазі пропонуємо зразок заяви про надання такого відпочинку

Наказ про надання навчальної відпустки. Зразок (до матеріалу на стор. 16)

 

У консультації ми з'ясували, як оформити надання навчальної відпустки. Нині вашій увазі пропонуємо зразок наказу про надання такого відпочинку

► Оформлення відпусток
► Розрахунок відпускних

Приклади обчислення відпускних у разі збільшення окладу працівників (до матеріалу на стор. 32)

 

У консультації ми розповіли про те, що в разі підвищення окладів (тарифних ставок) на підприємстві в розрахунковому періоді або ж під час відпустки працівника заробіток, із якого обчислюють відпускні, треба відкоригувати. Зараз до вашої уваги два приклади такого коригування.

Лист Мінсоцполітики України від 11.04.16 р. № 405/13/84-16 (до матеріалу на стор. 42)

► Облік, оподаткування, звітність

Як у ф. № 1ДФ показують відпускні та їхню компенсацію

Як у Звіті з ЄСВ відображають відпускні та їхню компенсацію

Як показати в таблиці 6 Звіту з ЄСВ відпустку без збереження зарплати через АТО

Чи відображати відпустку для догляду за дитиною

до 6 років у таблиці 6 Звіту з ЄСВ

У відпустку для догляду за другою дитиною з відпустки для догляду за першою:що у Звіті з ЄСВ

Як заповнити таблицю 5 Звіту з ЄСВ, якщо звільнення відразу після відпустки для догляду

Приклад відображення в обліку "чорнобильських" відпускних (до матеріалу на стор. 52)

 

У матеріалі ми з'ясували, що роботодавцям компенсують суми "чорнобильських" відпускних та нарахованого на них єдиного внеску. Тепер пропонуємо до вашої уваги механізм відображення на рахунках обліку "чорнобильських" відпускних за даними умовного числового прикладу.

Приклади відображення в обліку коригування відпускних при перенесенні відпустки (до матеріалу на стор. 53)

 

В матеріалі ми з'ясували, що перенесення відпустки працівника, як правило, відбивається на показниках обліку та звітності роботодавця. Тепер пропонуємо до вашої уваги числові приклади відображення в обліку коригування відпускних при перенесенні відпустки.

Приклад відображення в обліку коригування відпускних при подовженні відпустки (до матеріалу на стор. 54)

 

У матеріалі ми розповіли, що в разі подовження відпустки внаслідок хвороби працівника перераховувати суми відпускних не треба. Однак такі операції все ж таки можуть змусити бухгалтера зробити певні перерахунки та відкоригувати показники Звіту з ЄСВ. Розглянемо приклад відображення в обліку коригування відпускних при подовженні відпустки.

Приклад відображення в обліку та звітності перехідних відпускних (до матеріалу на стор. 54)

 

У консультації ми зазначили, що в цілях оподаткування перехідні відпускні потрібно відносити до доходів тих періодів, за які (а не в яких!) їх нарахували. Тож пропонуємо до вашої уваги числовий приклад відображення в обліку та звітності перехідних відпускних.

Зразок запису в трудовій книжці померлого про припинення трудових відносин (до матеріалу на стор. 59)

 

У газетній консультації ми розповіли про дії кадровика підприємства в разі смерті співробітника під час перебування в щорічній відпустці. Відповідні процедури потребують і належного документального оформлення, зокрема внесення запису про припинення трудових відносин до трудової книжки померлого. Пропонуємо до вашої уваги зразки оформлення такого запису.

Приклад заповнення трудової книжки про припинення роботи у зв'язку зі смертю (до матеріалу на стор. 59)

► ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА